Phòng trưng bày & Triển lãm

Với kênh và phương thức thương mại điện tử xuyên biên giới ngày càng trưởng thành và ổn định, Sunrise ceramics, với tư cách là một cơ sở sản xuất gốm toàn diện tích hợp sản xuất, cung ứng, tiếp thị và tiếp thị, cũng đang tích cực tìm kiếm nhiều kênh bán hàng hơn và đã tham gia vào nhiều triển lãm trong và ngoài nước.Trong thời kỳ dịch bệnh, thông qua triển lãm phát trực tiếp trực tuyến, doanh số bán hàng cũng khá khả quan.

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
trực tuyến