Văn hoá doanh nghiệp

Tuân thủ tinh thần thương hiệu "kiên trì trong trái tim và tập trung vào chất lượng".
Chúng tôi gánh vác sứ mệnh thương hiệu "tập trung vào chất lượng, không ngừng đổi mới, ủng hộ bảo vệ môi trường và cam kết cải thiện chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng thông qua các sản phẩm và dịch vụ" và luôn làm tốt công việc của mình đối với các sản phẩm và dịch vụ vệ sinh.

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

Tầm nhìn của công ty

Với việc không ngừng nâng cao chất lượng thiết bị vệ sinh làm cốt lõi, nó đã trở thành thương hiệu thiết bị vệ sinh được người tiêu dùng yêu thích.

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

Sứ mệnh của công ty

Sẽ dốc toàn lực để thúc đẩy sự phát triển của thiết bị vệ sinh.

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

Những giá trị cốt lõi

Đổi mới, chân thành, vị tha và nhân ái.

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

Triết lý kinh doanh

Đối xử chân thành, dịch vụ chu đáo, sản phẩm tuyệt vời và giá cả hợp lý.

trực tuyến